การพัฒนาอย่างยั่งยืน
   
 
   
CPI ร่วมกิจกรรม “ร่วมใจปลูกป่า(ชายเลน) วิสาขบูชา น้อมนำทำดี”

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำมันปาล์มตราลีลา เข้าร่วมกิจกรรม  “ร่วมใจปลูกป่า(ชายเลน) วิสาขบูชา น้อมนำทำดี”  ณ ป่าชายเลน หมู่ 1 ต.ทุ่งคา อ.เมือง จ.ชุมพร ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดโดย ศาลจังหวัดชุมพร  และทางบริษัทฯ ยังได้นำน้ำดื่มลีลาไปแจกให้กับผู้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อีกด้วย

© Copyright 2009 Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited. All right reserved.