การพัฒนาอย่างยั่งยืน
   
 
   
CPP มอบสนามเด็กเล่นเพื่อน้อง ร.ร. บ้านไชยราช

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561  ที่ผ่านมา บริษัท ซีพีพี จำกัด  ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท  ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำปาล์ม จำกัด (มหาชน)  ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำมันปาล์มตราลีลา  พร้อมทั้งบริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายกล้าพันธุ์ปาล์ม ซีพีไอ ไฮบริด  ได้จัดงานส่งมอบสนามเด็กเล่นที่ทางกลุ่มบริษัทฯ ได้จัดสร้างและปรับปรุงขึ้นใหม่ ให้กับ โรงเรียนบ้านไชยราช อ.ปะทิว จ.ชุมพร โดยมี คุณกฤษฎ์พงษ์  ตากวิริยะนันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นตัวแทนส่งมอบ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ท่านพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 และ นายชัชวาลย์  จิตต์ภิรมย์ นายก อบต.เขาไชยราชพร้อมทั้งคณะครู ผู้ปกครองและผู้นำท้องถิ่นมารับมอบ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ปรับปรุงประตูอาคารเรียนอนุบาลใหม่ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางบริษัทฯ ดำเนินการมาตลอด เพื่อให้มีความปลอดภัยและเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีของเด็กๆต่อไป

© Copyright 2009 Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited. All right reserved.