การพัฒนาอย่างยั่งยืน
   
 
   
CPI ร่วมจัดกิจกรรม “ปล่อยพันธุ์ปลา สร้างคุณค่า คืนสู่...คลองท่าแซะ” ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์มลีลา ร่วมกับหน่วยงานราชการต่างๆ จัดกิจกรรม “ปล่อยพันธุ์ปลา สร้างคุณค่า คืนสู่...คลองท่าแซะ”  ครั้งที่ 2 โดยปล่อยพันธุ์ปลาท้องถิ่นจำนวน 3 แสนตัว ณ วัดเนินทอง ตำบลสุลย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยได้รับเกียรติจาก นายสุนทร ไกรมาก ปลัดอำเภอท่าแซะ เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานราชการ  คณะผู้นำชุมชน ตลอดจนชาวบ้านในพื้นที่จำนวนมาก

© Copyright 2009 Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited. All right reserved.