การพัฒนาอย่างยั่งยืน
   
 
   
CPI รับมอบเกียรติบัตรสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ เป็นปีที่ 7

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 บริษัทชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์มลีลา โดยนายสมชาย  จันทรมณี ผู้อำนวยการโรงงาน เป็นตัวแทนเข้ารับมอบเกียรติบัตรสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2561 ระดับประเทศ ปีที่ 7ติดต่อกัน (ระดับเพชร) ณ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ตลิ่งชัน) โดยมีนายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้เกียรติมอบรางวัล

 

© Copyright 2009 Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited. All right reserved.