การพัฒนาอย่างยั่งยืน
   
 
   
CPI สนับสนุน “น้ำดื่มลีลา” และร่วมวิ่ง ในโครงการหมอชวนวิ่ง พื้นที่อำเภอท่าแซะ

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์มลีลา โดยคุณชำนาญ ปิติกฤติยากร ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงงาน พร้อมเหล่าพนักงาน เข้าร่วมวิ่งโครงการหมอชวนวิ่ง ซึ่งจัดโดยแพทยสภา โดยมีตัวแทนรับมอบคฑาบรรจุธงสัญญลักษณ์ เพื่อนำไปส่งต่อยังผู้รับช่วงต่อ รวมระยะทางกว่า 4 กิโลเมตร พร้อมได้สนับสนุนน้ำดื่มในการวิ่ง ซึ่งการออกกำลังกายโดยการวิ่ง เป็นการดูแลส่งเสริมสุขภาพที่ดีและเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

© Copyright 2009 Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited. All right reserved.