ผลิตภัณฑ์คุณภาพ

น้ำมันปาล์มต้องลีลา

น้ำมันปาล์มโอเลอีน ตรา ลีลา

บริษัทฯ จำหน่ายน้ำมันปาล์มภายใต้ตราสินค้า "ลีลา" น้ำมันปาล์มลีลา สกัดจากปาล์มธรรมชาติ 100 % มีคุณค่าวิตามินอี ผ่านการรับรองจากสวิตเซอร์แลนด์ ด้วยคุณสมบัติทนความร้อนได้มากกว่า 200 องศาเซลเซียส ให้ความร้อนเร็ว จึงสามารถใช้ได้กับทุกเมนูความอร่อย เพราะน้ำมันปาล์มลีลา คุณภาพที่ 1 ผัดยอด ทอดเยี่ยม น้ำมันปาล์มลีลา มีบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้งานของผู้บริโภคทุกกลุ่ม ทั้งร้านค้าและครัวเรือน ไม่ว่าจะเป็น ขนาดบรรจุ ขวด 1  ลิตรขนาดบรรจุ ถุง   1  ลิตรขนาดบรรจุ ปี๊บ  13.75 ลิตรขนาดบรรจุ ปี๊บ  18 ลิตรขนาดบรรจุ ถุง  18 ลิตรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายขาย โทร 02-6799166

รายละเอียดทั้งหมด

OEM : Original Equipment Manufacturer

น้ำมันปาล์มลีลา สกัดจากปาล์มธรรมชาติ 100 % มีคุณค่าวิตามินอี ผ่านการรับรองจากสวิตเซอร์แลนด์ ด้วยคุณสมบัติทนความร้อนได้มากกว่า 200 องศาเซลเซียส ให้ความร้อนเร็ว จึงสามารถใช้ได้กับทุกเมนูความอร่อย เพราะน้ำมันปาล์มลีลา คุณภาพที่ 1 ผัดยอด ทอดเยี่ยม บริษัทฯ รับผลิตและบรรจุน้ำมันปาล์มภายใต้บรรจุภัณฑ์ตามขนาดและพิมพ์ชื่อยี่ห้อตามที่ลูกค้ากำหนด(Original Equipment Manufacturer หรือ OEM) ภายใต้กระบวนการผลิตเดียวกันกับแบรนด์ลีลาซึ่งได้มาตรฐานอุตสาหกรรม และมาตรฐานคุณภาพอื่น ๆครบถ้วน  เพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้งานของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นขนาดบรรจุ ขวด 1  ลิตรขนาดบรรจุ ถุง   1  ลิตรขนาดบรรจุ ปี๊บ  13.75 ลิตรขนาดบรรจุ ปี๊บ  18 ลิตร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายขาย โทร 02-6799166

รายละเอียดทั้งหมด