เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน ที่ผ่านมา บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำมันปาล์มลีลา พร้อมบริษัทฯในเครือ ร่วมสนับสนุนน้ำมันปาล์มลีลาจำนวน 100 กล่อง ให้กับกรมโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อนำไปทำตู้ปันสุขช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ COVID-19