ข่าวสารและกิจกรรม CSR

CPI ร่วมมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำมันปาล์มลีลา พร้อมด้วยบริษัทในเครือ ได้เข้ามอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ชุด PPE และถุงมือทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ โดยมี นายแพทย์อรุณ สัตยาพิศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นตัวแทนในการรับมอบ ซึ่งทางบริษัทฯ ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม เพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้โดยเร็ว และขอขอบคุณบุคคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน ที่เสียสละ แรงกาย แรงใจ มา ณ ที่นี้ด้วย #เราจะผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

รายละเอียด

CPI ร่วมมอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ให้กับโรงพยาบาลและ รพ.สต.

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำมันปาล์มลีลา พร้อมด้วยบริษัทในเครือ ได้เข้ามอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ครั้งที่ 2 อาทิเช่น หน้ากากผ้า และหน้ากาก Face shied ที่ได้ช่วยกันทำขึ้น พร้อมน้ำดื่มลีลา ให้กับโรงพยาบาลท่าแซะ โรงพยาบาลมาบอำมฤต โรงพยาบาลบางสะพานน้อย และ รพ.สต. ในพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งทางบริษัทฯ ขอยืนเคียงข้างช่วยเหลือและเป็นกำลังใจให้บุคคลากรทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้โดยเร็ว

รายละเอียด

CPI ร่วมมอบน้ำมันปาล์มลีลาและน้ำดื่มลีลาเพื่อนำไปบรรจุถุงยังชีพ

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำมันปาล์มลีลา พร้อมด้วยบริษัทในเครือ ร่วมมอบน้ำมันปาล์มลีลาและน้ำดื่มลีลา ให้กับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และทางวัดเนินทอง เพื่อนำไปบรรจุถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19 พร้อมยังมอบน้ำดื่ม กาแฟ แก่จุดตรวจคัดกรองจุดต่างๆ ในพื้นที่ใกล้โรงงานเพื่อส่งผ่านกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เราทุกคนผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้โดยเร็ว

รายละเอียด

CPI ร่วมมอบน้ำดื่มลีลาและเครื่องดื่มสำเร็จรูปให้กับหน่วยงานต่างๆเพิ่มเติม

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำมันปาล์มลีลา พร้อมด้วยบริษัทในเครือ ร่วมมอบหน้ากากผ้า น้ำดื่มลีลา เครื่องดื่มสำเร็จรูป ชากาแฟ ให้กับ รพ.สต. ต่างๆ หน่วยงาน อบต. และจุดตรวจคัดกรองโควิด-19 อื่นๆเพิ่มเติมจากที่มอบให้ก่อนหน้านี้ เพื่อนำไปบรรจุถุงยังชีพและเป็นการให้กำลังใจเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง

รายละเอียด

ลีลาสนับสนุนอาหารให้ผู้ประสบภัยโควิด-19

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำมันปาล์มลีลา พร้อมด้วยบริษัทในเครือร่วมกับเทศบาลเมืองชุมพร สนับสนุนอาหารและน้ำดื่มลีลาให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 บริเวณหน้าศาลหลักเมืองชุมพร ซึ่งมีประชาชนมารับมอบจำนวนมาก ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณประชาชน เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่เกี่ยวข้อง ที่ช่วยให้การจัดงานในครั้งนี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยความเรียบร้อย มา ณ โอกาสนี้

รายละเอียด

CPI สนับสนุนน้ำมันปาล์มลีลาและน้ำดื่มลีลา ให้กับ มณฑลทหารบกที่ 44 ค่ายเขตอุดมศักดิ์ชุมพร

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม ที่ผ่านมา บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำมันปาล์มลีลา พร้อมบริษัทฯในเครือ ร่วมสนับสนุนน้ำมันปาล์มลีลาและน้ำดื่มลีลา ให้กับ มณฑลทหารบกที่ 44 ค่ายเขตอุดมศักดิ์ชุมพร เพื่อนำไปประกอบอาหารในโรงครัวพระราชทาน ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง และพี่น้องชาวจังหวัดชุมพรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID -19

รายละเอียด

CPI สนับสนุนน้ำมันปาล์มลีลาให้กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน ที่ผ่านมา บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำมันปาล์มลีลา พร้อมบริษัทฯในเครือ ร่วมสนับสนุนน้ำมันปาล์มลีลาจำนวน 100 กล่อง ให้กับกรมโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อนำไปทำตู้ปันสุขช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ COVID-19

รายละเอียด

CPI จัดกิจกรรม Town Hall Meeting ครั้งที่ 2/2563

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัทชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำมันปาล์มลีลา พร้อมบริษัทในเครือ จัดกิจกรรม Town Hall Meeting ครั้งที่ 2 เพื่อให้พนักงานพบปะผู้บริหาร นำเสนอ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ ซึ่งกันและกัน ณ ห้องประชุม CPI Agrotech บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด

รายละเอียด