ข่าวสารและกิจกรรม CSR

CPI ร่วมกิจกรรม RMHC MINI MARATHON RUN FOR KIDS วิ่งเพื่อน้อง 2023

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันพืชลีลา ได้เข้าร่วมกิจกรรม RMHC MINI MARATHON RUN FOR KIDS วิ่งเพื่อน้อง 2023 " วิ่งด้วยใจ ให้ความรัก เพื่อผู้ป่วยเด็กและครอบครัว " โดย มูลนิธิ RMHC (Ronald McDonald House Charities - มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ) ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสมทบทุนสร้างห้องสันทนาการเด็ก แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยและใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิฯ โดยมีประชาชนที่สนใจและรักสุขภาพเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคัก

รายละเอียด

CPI สำนักงานกรุงเทพฯ จัดกิจกรรม Team Building & Walk Rally

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) สำนักงานกรุงเทพฯ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำมันพืชลีลา จัดกิจกรรม Team Building & Walk Rally-BKK Group ระหว่างวันที่ 18 –19 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรม The Zign พัทยา-นาเกลือ จ.ชลบุรี เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี การทำงานเป็นทีม และเสริมสร้างบรรยากาศการทำงานที่เป็นมิตร

รายละเอียด

CPI จัดกิจกรรม Town Hall Meeting 2566

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำมันพืชลีลา พร้อมบริษัทในเครือ จัดกิจกรรม Town Hall Meeting 2566 เพื่อให้พนักงานพบปะผู้บริหาร นำเสนอ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทำกิจกรรมต่างๆร่วมกัน ณ โรงแรมนานาบุรี อ.เมือง จ.ชุมพร

รายละเอียด

CPP รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเข้าร่วมโครงการ Biomass VSPP

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 บริษัท ซีพีพี จำกัด ในเครือของบริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) โดย นายอานนท์ ฤทธิ์ธาร ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ เป็นตัวแทนรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเข้าร่วมโครงการพัฒนาเกณฑ์มาตฐานประสิทธิภาพ ด้านพลังงาน ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม (ฺBiomass VSPP) โดยผลลัพธ์ของโครงการสามารถลดการใช้พลังงาน ลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ นำไปสู่กระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพและเป็นแบบอย่างให้กับโรงไฟฟ้าชีวมวลและโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากที่ใช้เชื้อเพลิงชีวมวลในอนาคตต่อไป ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

รายละเอียด

CPI ไหว้พระประจำปี 2566

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำมันพืชลีลา ได้จัดพิธีไหว้พระประจำปี 2566 และไหว้เสด็จเตี่ย (กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์) ณ ศาลเสด็จเตี่ย เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บริษัทฯ และพนักงานทุกคน

รายละเอียด

CPI จัดกิจกรรมปล่อยปลา "โครงการพัฒนาลุ่มน้ำรอบชุมชนคลองท่าแซะ"

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำมันพืชลีลา พร้อมบริษัทในเครือ ร่วมกับหน่วยงานราชการและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร ร่วมกันปล่อยปลาใน โครงการพัฒนาลุ่มน้ำรอบชุมชนท่าแซะ จำนวน  120,000 ตัว  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ณ ท่าน้ำวัดเนินทอง ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร ซึ่งเป็นโครงการที่บริษัทฯ ทำมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ชุมชนรอบโรงงาน

รายละเอียด

CPI จัดกิจกรรม Town Hall Meeting ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำมันพืชลีลา พร้อมบริษัทในเครือ จัดกิจกรรม Town Hall Meeting ครั้งที่ 1/2565 เพื่อให้พนักงานพบปะผู้บริหาร นำเสนอ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ ซึ่งกันและกัน ณ ห้องทับทิม โรงแรมชุมพรการ์เด้นส์ อ.เมือง จ.ชุมพร

รายละเอียด

CPI ไหว้พระประจำปี 2565

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำมันพืชลีลา ได้จัดพิธีไหว้พระประจำปี 2565 และไหว้เสด็จเตี่ย (กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์) ณ ศาลเสด็จเตี่ย เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บริษัทฯ และพนักงานทุกคน

รายละเอียด