กระบวนการผลิต

การสกัด

เมื่อคัดสรรวัตถุดิบที่ดีและมีคุณภาพแล้ว ทั้งหมดจะถูกส่งต่อมายังกระบวนการแปรรูปเป็นน้ำมันปาล์มดิบและน้ำมันเมล็ดในปาล์ม โดยเริ่มจากการนำทะลายปาล์มสดผ่านเข้าระบบนึ่งทะลายปาล์ม เพื่อให้ง่ายต่อการแยกผลปาล์มสดออกจากทะลายปาล์ม ส่วนของผลปาล์มสดจะผ่านเข้าเครื่องย่อยและหีบน้ำมันเพื่อแยกน้ำมันจากเนื้อปาล์มและเมล็ดในออกจากกัน ส่วนของเนื้อปาล์มจะถูกส่งผ่านเข้าเครื่อง แยกน้ำมัน น้ำ และสิ่งเจือปน โดยน้ำมันจะถูกส่งไปยังเครื่องไล่ความชื้นก่อนที่จะเข้าถังเก็บเพื่อรอกระบวนการผลิตขั้นต่อไป ส่วนเมล็ดในปาล์มจะถูกนำไปสกัดเพื่อแยกกากเมล็ดในปาล์มออกเป็นน้ำมันเมล็ดในปาล์ม เพื่ออุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆ

รายละเอียดทั้งหมด

การกลั่นและการแยกไข

หลังจากผ่านขั้นตอนของการสกัดแล้ว น้ำมันปาล์มดิบจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการกลั่นที่มีกำลังการผลิตถึง 600 ตันต่อวัน โดยมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดใน ภูมิภาคเอเชีย เป็นระบบ Ice Condensing จากบริษัท De Smet ประเทศเบลเยี่ยม ซึ่งเป็นระบบที่ใช้อุณหภูมิในการกลั่นน้ำมันที่ต่ำกว่าระบบทั่วไป จึงส่งผลให้น้ำมัน ที่ผลิตได้จากกระบวนการผลิตดังกล่าว มีเสถียรภาพและมีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น จากนั้นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ที่กลั่นได้ นำมาผ่านกรรมวิธีการแยกไขเป็นน้ำมันปาล์ม บริสุทธ์ส่วนข้น หรือน้ำมันปาล์มสเตียรีน ซึ่งสามารถนำไปใช้ทำเนยเทียม และผลิตภัณฑ์ต่างๆ มากมาย ส่วนน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ส่วนใส หรือน้ำมันปาล์มโอเลอิน จะนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องและในการปรุงอาหาร โดยมีคุณค่าวิตามินจากธรรมชาติอย่างครบถ้วน

รายละเอียดทั้งหมด

การบรรจุและการส่งมอบ

น้ำมันปาล์มโอเลอินที่ได้หลังจากผ่านกรรมวิธีในการผลิตและตรวจสอบคุณภาพตามระบบมาตรฐาน จะถูกส่งเข้าถังเก็บเพื่อรอส่งมอบ ส่วนหนึ่งจะถูกส่งเข้าโรงบรรจุทันสมัยของบริษัทฯ ซึ่งสะอาดและปลอดภัยก่อนส่งไปจำหน่ายให้กับผู้บริโภคทั่วประเทศในรูปแบบของน้ำมันปาล์มโอเลอินผ่านกรรมวิธีบรรจุขวด ปี๊บและถุง ภายใต้ตราสินค้า "ลีลา" หลังจากผ่านกระบวนการผลิตและตรวจสอบคุณภาพสินค้าตามระบบมาตรฐานสินค้าจะถูกจัดส่งไปยังผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ โดยบริษัทฯ สามารถส่งมอบสินค้าผ่านรูปแบบการจัดส่งประเภทต่างๆ อาทิ รถขนส่ง Tanker สำหรับกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ต้องการสินค้าในลักษณะ Bulk Supply, รถขนส่ง Truck สำหรับกลุ่มลูกค้าคอนซูมเมอร์ รวมถึงการส่งมอบโดยเรือบรรทุกน้ำมันสำหรับการส่งออก เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าในทุกกลุ่มธุรกิจ

รายละเอียดทั้งหมด

มาตรฐานต่างๆ

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญต่อการตรวจสอบในทุกขั้นตอนการผลิต เริ่มตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน จนถึงกระบวนการผลิตที่ทันสมัยโดยอาศัยเครื่องมือวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพในระดับสากล ที่ให้ผลการตรวจสอบถูกต้องและแม่นยำ จากประสบการณ์ในธุรกิจร่วม 30 ปี และแนวนโยบายบริหารงานด้านคุณภาพและบริการที่ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ทำให้เป็นที่ยอมรับและไว้วางใจจากลูกค้าต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศและได้รับการเชื่อถือจากสถาบันที่มีชื่อเสียงมากมาย อาทิ  Superior Taste Award ปี 2024 : จากประเทศเบลเยี่ยม มาตรฐาน GHPs และ HACCP จาก BUREAU VERITAS Certification มาตรฐาน ISO 9001 : 2015 จาก TUV SUD (Thailand) Limited RSPO Supply Chain Certification Standard จาก BUREAU VERITAS Certification RSPO P&C for Sustainable Palm Oil production จาก BUREAU VERITAS Certification มาตรฐานแรงงานไทย ๘๐๐๑-๒๕๖๓ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงาน สวิสวิตามิน : จากสถาบันวิตามิน แห่งสวิตเซอร์แลนด์ มาตรฐาน FDA จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข มาตรฐาน HALAL จากสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย มาตรฐาน KOSHER จาก Thai Kashrut Services Ltd         

รายละเอียดทั้งหมด