การประกอบธุรกิจ

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

ดำเนินธุรกิจในฐานะเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มประเภทต่างๆ อาทิ
น้ำมันปาล์มดิบ น้ำมันเมล็ดในปาล์ม น้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ น้ำมันเมล็ดในปาล์มบริสุทธิ์ น้ำมันปาล์มโอเลอิน
เพื่อการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ มากมาย และน้ำมันปาล์มโอเลอินผ่านกรรมวีธีบรรจุขวด ปี๊บ และถุง ตรา “ลีลา
ที่ได้คุณภาพและมาตรฐานสากล สำหรับใช้ในตลาดผู้บริโภคทั่วไป 
รวมทั้งยังมีผลิตภัณฑ์พลอยได้อื่นๆ อาทิ ไขปาล์มบริสุทธิ์ กรดไขมันปาล์มและกากเมล็ดในปาล์มสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์และอุตสาหกรรมพลังงานอีกด้วย

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาปาล์มน้ำมัน เพื่อเป็นแหล่งให้ความรู้และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร งานค้นคว้าวิจัยเพาะพันธุ์ปาล์มเพื่อให้ได้สายพันธุ์ที่ดีที่สุดและผลิตผลมากขึ้น เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบป้อนเข้าสู่โรงงานของบริษัทฯ เอง รวมถึงจัดจำหน่ายต้นกล้าที่มีคุณภาพให้กับเกษตรกรทั่วไป