เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำมันปาล์มลีลา ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ขึ้นที่โรงแรมนารายณ์ โดยยังคงมีมาตรการเว้นระยะห่าง เพื่อความปลอดภัยจากโควิด-19