บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำมันปาล์มลีลา พร้อมด้วยบริษัทในเครือร่วมกับเทศบาลเมืองชุมพร สนับสนุนอาหารและน้ำดื่มลีลาให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 บริเวณหน้าศาลหลักเมืองชุมพร ซึ่งมีประชาชนมารับมอบจำนวนมาก ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณประชาชน เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่เกี่ยวข้อง ที่ช่วยให้การจัดงานในครั้งนี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยความเรียบร้อย มา ณ โอกาสนี้