บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำมันปาล์มลีลา ร่วมกับหน่วยงานราชการพร้อมกับผู้นำชุมชน และจิตอาสา สนับสนุนการจัดสร้างศูนย์พักคอยและแยกตัวในชุมชน ณ โรงเรียนบ้านตัดผม ต.สองพี่น้อง อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร เพื่อใช้เป็นสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตุอาการเริ่มป่วย (Local Quarantine) โดยมอบอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เตียงกระดาษ มุ้ง ป้อมยาม รวมทั้งน้ำดื่มสำหรับผู้กักตัวในศูนย์ มีพิธีเปิดศูนย์เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564  โดยมี นายพิศิษฐ์   ฤทธิพิชัยสงคราม นายอำเภอท่าแซะ เป็นประธานเปิดงาน