เพราะปาล์มน้ำมันเป็นพืชที่ผลิต "น้ำมัน" (lipid) ได้ในปริมาณสูงกว่าพืชชนิดอื่น "น้ำมัน"หรือ"ไขมัน"เป็นสารที่พืชต้องใช้พลังงานในการสร้างสูงกว่าสารจำพวกน้ำตาล และโปรตีน ซึ่งธาตุอาหารที่มีอยู่ในดินนั้นจึงไม่เพียงพอสำหรับการผลิตปาล์มให้ได้ผลผลิตสูง ต้นปาล์มต้องการปุ๋ยในปริมาณมาก ดังนั้นการใส่ปุ๋ยเคมีให้ถูกต้องตามหลักการจึงเป็นหัวใจสำคัญของการเพิ่มผลผลิต 

เราวิจัยจากความต้องการของต้นปาล์มน้ำมันอย่างแท้จริง โดยใช้หลักการอนุรักษ์มวลและอ้างอิงผลวิเคราะห์ความเข้มข้นของธาตุอาหารในต้นปาล์มจากสถาบันปุ๋ยเคมีนานาชาติ (International Potash Institute, IPI) นำมาประยุกต์ใช้ร่วมกับข้อมูลการผลิตทะลายปาล์ม ผ่านการทดลองใช้งานจริงในพื้นที่สวนปาล็มกว่า 20,000 ไร่ เป็นเวลากว่า 30 ปี คำนวณออกมาเป็นปุ๋ยสูตรผสม "ซีพีไอ พลัส"

สนใจสั่งซื้อสินค้าที่ https://www.facebook.com/CPIHYBRID/ 
หรือ Line Official @cpihybrid