หลังจากผ่านขั้นตอนของการสกัดแล้ว น้ำมันปาล์มดิบจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการกลั่นที่มีกำลังการผลิตถึง 600 ตันต่อวัน โดยมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดใน ภูมิภาคเอเชีย เป็นระบบ Ice Condensing จากบริษัท De Smet ประเทศเบลเยี่ยม ซึ่งเป็นระบบที่ใช้อุณหภูมิในการกลั่นน้ำมันที่ต่ำกว่าระบบทั่วไป จึงส่งผลให้น้ำมัน ที่ผลิตได้จากกระบวนการผลิตดังกล่าว มีเสถียรภาพและมีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น จากนั้นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ที่กลั่นได้ นำมาผ่านกรรมวิธีการแยกไขเป็นน้ำมันปาล์ม บริสุทธ์ส่วนข้น หรือน้ำมันปาล์มสเตียรีน ซึ่งสามารถนำไปใช้ทำเนยเทียม และผลิตภัณฑ์ต่างๆ มากมาย ส่วนน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ส่วนใส หรือน้ำมันปาล์มโอเลอิน จะนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องและในการปรุงอาหาร โดยมีคุณค่าวิตามินจากธรรมชาติอย่างครบถ้วน