เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการสกัดเมล็ดในปาล์ม (Palm Kernel) มีลักษณะเป็นน้ำมันข้น มีสีเหลืองขุ่น ณ อุณหภูมิปกติ 

คุณสมบัติ ใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการกลั่นน้ำมันเมล็ดในปาล์ม เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องอื่นๆ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายขาย โทร 02-6799166