เราสามารถนำน้ำมันปาล์มไปประกอบอาหารได้ทุกชนิด ทั้งผัดและทอด โดยเฉพาะการทอดอาหารด้วยน้ำมันปาล์มจะทำให้อาหารกรอบนาน สีสันน่ารับประทานอาหาร และรสชาติดีกว่าการทอดด้วยน้ำมันชนิดอื่น