บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญต่อการตรวจสอบในทุกขั้นตอนการผลิต เริ่มตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน จนถึงกระบวนการผลิตที่ทันสมัยโดยอาศัยเครื่องมือวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพในระดับสากล ที่ให้ผลการตรวจสอบถูกต้องและแม่นยำ
จากประสบการณ์ในธุรกิจร่วม 30 ปี และแนวนโยบายบริหารงานด้านคุณภาพและบริการที่ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ทำให้เป็นที่ยอมรับและไว้วางใจจากลูกค้าต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศและได้รับการเชื่อถือจากสถาบันที่มีชื่อเสียงมากมาย อาทิ 

  • มาตรฐาน GMP และ HACCP จาก TUV SUD PSB Pte Ltd
  • มาตรฐาน ISO 9001 : 2015 จาก TUV SUD Asia Pacific TUV SUD Group
  • RSPO Supply Chain Certification Systems จาก TUV NORD Integra
  • RSPO P&C for Sustainable Palm Oil production จาก TUV NORD Integra
  • ใบรับรองระบบการบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 จาก TUV Management Service GmbH, Germany และ สำนักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
  • สวิสวิตามิน : จากสถาบันวิตามิน แห่งสวิสเซอร์แลนด์
  • มาตรฐาน FDA จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
  • มาตรฐาน HALAL จากสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
  • มาตรฐาน KOSHER จาก Thai Kashrut Services Ltd