บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญต่อการตรวจสอบในทุกขั้นตอนการผลิต เริ่มตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน จนถึงกระบวนการผลิตที่ทันสมัยโดยอาศัยเครื่องมือวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพในระดับสากล ที่ให้ผลการตรวจสอบถูกต้องและแม่นยำ
จากประสบการณ์ในธุรกิจร่วม 30 ปี และแนวนโยบายบริหารงานด้านคุณภาพและบริการที่ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ทำให้เป็นที่ยอมรับและไว้วางใจจากลูกค้าต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศและได้รับการเชื่อถือจากสถาบันที่มีชื่อเสียงมากมาย อาทิ 

  • Superior Taste Award ปี 2024 : จากประเทศเบลเยี่ยม
  • มาตรฐาน GHPs และ HACCP จาก BUREAU VERITAS Certification
  • มาตรฐาน ISO 9001 : 2015 จาก TUV SUD (Thailand) Limited
  • RSPO Supply Chain Certification Standard จาก BUREAU VERITAS Certification
  • RSPO P&C for Sustainable Palm Oil production จาก BUREAU VERITAS Certification
  • มาตรฐานแรงงานไทย ๘๐๐๑-๒๕๖๓ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงาน
  • สวิสวิตามิน : จากสถาบันวิตามิน แห่งสวิตเซอร์แลนด์
  • มาตรฐาน FDA จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
  • มาตรฐาน HALAL จากสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
  • มาตรฐาน KOSHER จาก Thai Kashrut Services Ltd