บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)  ตัดสินใจลงทุน เพื่อให้มีการสร้างสายพันธุ์และการผลิตเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมันขึ้นได้เองในประเทศ โดยจัดตั้งบริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด เพื่อผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ปาล์มและกล้าปาล์มให้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์ม 

เริ่มต้นจากการคัดเลือกจากสายพันธุ์ดีที่สุดจากทั่วโลกนำเข้ามาปลูกทดสอบ เก็บข้อมูลผลผลิตและเปอร์เซนต์น้ำมัน ปรับปรุงพันธุ์ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ผ่านกระบวนการ R&D หลายขั้นตอน โดยนักวิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชที่มีชื่อเสียงของไทย จนได้เป็นสายพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมเทเนอรา " ซีพีไอ ไฮบริด " ที่มีคุณสมบัติสูง 


สนใจสั่งซื้อสินค้าที่ https://www.facebook.com/CPIHYBRID/ 
หรือ Line Official @cpihybrid